Behandlinger

Behandlingsplanen er et
af mine vigtigste redskaber
ved større behandlinger

Det er muligvis et af de vigtigste redskaber for mig som tandlæge, at jeg beskriver en fornuftig behandlingsplan med alternativer, så du som patient har nogle reelle valgmuligheder. Det har altid været en del af min faglige profil, at den behandling jeg foreslår, den dokumenterer jeg også i en samlet behandlingsplan. Det er vigtigt, at hele forløbet bliver beskrevet, også med tekst og tegninger, hvor dette er nødvendigt. Jeg benytter mig af programmerne Word og PowerPoint for at beskrive og anskueliggøre problemstillinger og løsninger.

Se eksempel 1 på patienttilbud
se eksempel 2 på patienttilbud

Det styrker naturligvis også troværdigheden, at jeg giver mig tid til at forklare og gennemgå det samlede forløb, inden du skal give dit eventuelle accept af mit behandlingstilbud. Det skaber en tillid, som jeg har oplevet har ført til, at jeg får opgaven, også selv om patienten har indhentet andre tilbud fra danske og udenlandske tandlæger. Jeg tror også jeg vinder mine patienters tillid ved at stå fast på, at tandteknikken skal laves i Danmark sammen med dygtige laboratorier, hvor vi samarbejder med Codent i Århus.

Se et samlet behandlingstilbud
Læs artikel om Codent i Århus

Venteliste
Vi får jævnligt breve fra folk, som har bekendte, der har fået lavet tænder på klinikken, og nu selv ønsker at blive behandlet hos os. Vi får også breve fra personer, som blot har hørt om klinikkens gode resultater, og derfor er interesseret. Personligt ville jeg gerne kunne hjælpe dem alle med deres tænder, men det kan jeg desværre ikke af tidsmæssige grunde. Du skal alligevel ikke holde dig tilbage med at henvende dig, du skal blot være forberedt på, at vi kan være nødt til at sige nej på grund af aktuel travlhed. Du kan eventuel komme på vores venteliste, og er den ikke ret stor, kan du forvente at blive indkaldt inden for seks måneder.

Henvisninger og undervisning

Travlheden skyldes blandt andet, at vi ud over den daglige drift også fungerer som henvisningspraksis og undervisningsklinik, og begge dele prioriterer jeg højt. Jeg udfører for eksempel specialoperationer på patienter henvist fra kolleger. Nogle gange er kollegaen selv med ved operationen, og bliver undervist i det kirurgiske forløb, eller jeg opererer patienten alene, som så efterfølgende vender tilbage til egen tandlæge med en fuld operationsprotekol fra min side, hvor forløbet er nøje beskrevet.

Se eksempel på operationsprotokol

Desuden har jeg i snart mange år lavet kurser i moderne plastmaterialer, og disse kurser og foredrag fylder fortsat meget i min arbejdstid og fritid. Efteruddannelse fylder også meget. På klinikken er vi alle enige om, at vores faglige viden er din garanti for velovervejede og gennemarbejdede behandlinger. Derfor kan du se vores faglige profiler på hjemmesiden.

Tidsplan

Succes i tandplejen er betinget af en nøje planlægning, som vi foretager sammen med kunden, når vi er enige om målet og ønskerne. Vi udarbejder derfor en tidsplan, der beskriver hvad vi skal lave fra gang til gang.

Se eksempel 1 på tidsplan
Se eksempel 2 på tidsplan

Betaling

Vi kommer ikke uden om også at diskutere økonomien i din behandling. Jeg har nu i flere år kørt med en trykt formular vedrørende klinikkens betalingsvilkår, og den får alle udleveret, når der er enighed om behandlingen. Der vil samtidigt være angivet, hvordan jeg forventer at betalingen skal finde sted.

Se betalingsbetingelser