Behandlinger

Behandlingsplanen er et
af mine vigtigste redskaber
ved større behandlinger

Det er muligvis et af de vigtigste redskaber for mig som tandlæge, at jeg beskriver en fornuftig behandlingsplan med alternativer, så du som patient har nogle reelle valgmuligheder.

Det har altid været en del af min faglige profil, at den behandling jeg foreslår, den dokumenterer jeg også i en samlet behandlingsplan. Det er vigtigt, at hele forløbet bliver beskrevet, også med tekst og tegninger, hvor dette er nødvendigt. Jeg benytter mig af programmerne Word og PowerPoint for at beskrive og anskueliggøre problemstillinger og løsninger.

Se eksempel 1 på patienttilbud
se eksempel 2 på patienttilbud

Det styrker naturligvis også troværdigheden, at jeg giver mig tid til at forklare og gennemgå det samlede forløb, inden du skal give dit eventuelle accept af mit behandlingstilbud. Jeg tror også opnår mine patienters tillid ved at stå fast på, at tandteknikken skal laves i Danmark sammen med dygtige laboratorier, hvor vi samarbejder med Codent i Århus.

Se et samlet behandlingstilbud
Læs artikel om Codent i Århus

Undervisning

Jeg får også henvist patienter fra kolleger, hvis patienten for eksempel har behov for at få udført en specialoperation. Nogen gange er kollegaen selv med ved operationen, og bliver undervist i det kirurgiske forløb, eller jeg opererer patienten alene, som så efterfølgende vender tilbage til egen tandlæge med en fuld operationsprotekol fra min side, hvor forløbet er nøje beskrevet.

Se eksempel på operationsprotokol

Desuden har jeg i snart mange år lavet kurser i moderne plastmaterialer, og disse kurser og foredrag fylder fortsat meget i min arbejdstid og fritid. Efteruddannelse fylder også meget. Jeg er overbevist om, at en solid efteruddannelse er din garanti for velovervejede og gennemarbejdede behandlinger. Derfor kan du se min faglige profil på hjemmesiden.

Tidsplan

Succes i tandplejen er betinget af en nøje planlægning, som vi foretager sammen med kunden, når vi er enige om målet og ønskerne. Vi udarbejder derfor en tidsplan, der beskriver hvad vi skal lave fra gang til gang.

Se eksempel 1 på tidsplan
Se eksempel 2 på tidsplan