Implantat behandlinger

Implantater er en
langtidsholdbar løsning

Manglende tænder kan i nogle tilfælde erstattes med implantater, og det er ofte en rigtig god løsning, hvis der ikke er naturlige tænder at bygge på. De naturlige tænder kan være taget ud langt tidligere, eller de kan være skadet af tidligere behandlinger.

På billederne nedenfor viser jeg et eksempel med en patient, hvor de oprindelige tænder var afgørende skadet af tidligere behandlinger. Her var løsningen at fjerne de tidligere tandarbejder og indsætte implantater. Det nederste billede viser en kontroloptagelse af implantaterne 16 år senere. Implantater er altså en langtidsholdbar løsning.


Jeg har mere end
20 års erfaring

Det er ikke lige til at indsætte et eller flere implantater. Der skal en grundig planlægning til, hvor jeg først og fremmest skal gøre mig det endelige resultat klar, inden jeg begynder på arbejdet, så jeg kan planlægge behandlingen trin for trin frem mod løsningen.

I den sammenhæng er det en stor fordel at jeg har mere end 20 års erfaring med implantater og den tilhørende kirurgi.

Arbejdsfaser
Jeg vil gerne kort redegøre for de enkelte arbejdsfaser og de hjælpemidler der skal til før, under og efter den operative fase.

Er behandling mulig?
Kan behandlingen gennemføres? Det er et enkelt, men meget centralt spørgsmål. Det vigtigste er at konstatere, om der er knogle nok til et implantat de ønskede steder. Der skal også være sikkerhed for, at kvaliteten af knoglen er tilstrækkelig god.

Indikatorplade

Vi begynder med at tage et aftryk af de områder, hvor der skal indsættes implantater. På laboratoriet fremstilles en akrylskinne med en eller flere målekugler. Det kaldes en indikatorplade.
PRIS fra 950,00 kr. – 1.650,00 kr.

OP-røntgenoptagelse

Jeg har investeret i et stort røntgenanlæg, så vi kan tilbyde alle de relevante røntgenoptagelser. Det er det mest hensigtsmæssige. Vi kalder det i daglig tale blot for en OP’er.

Med indikatorpladen på plads i munden tager vi det første OP-røntgenbillede. Det billede er med til at afgøre, om behandlingen kan gennemføres.

Det sker sjældent, at jeg afviser en behandling, men jeg har den klare holdning, at succes skal ikke måles i, hvad jeg vælger at gennemføre, men i hvad jeg vælger fra. Det er patientens sikkerhed for, at jeg kun gennemfører behandlinger, der bliver en succes.

OP-røntgenbilledet bliver straks digitalt behandlet, så jeg kan gennemgå dine muligheder for dig. Efter det begynder den endelige planlægning af løsning, vi er nået frem til.

PRIS fra 500,00 kr. – 750,00 kr.

 

Studiemodel

Hvis jeg ikke har lavet en brugbar studiemodel, tager jeg et nyt aftryk til fremstilling af en ny gipsmodel, der anvendes som savemodel. Der skal normalt bruges en model af overmunden og  undermunden. Studiemodellerne  fremstilles, så det er muligt at indtegne tykkelsen af slimhinden i det aktuelle område og se hvor bred knoglen er i operationsfeltet.
PRIS fra 350,00 – 600,00 kr.


Måling af slimhindens tykkelse
Ved disse målinger kan jeg se hvor tykt tandkødet er. Nedenfor er de kliniske målinger angivet for to implantater i højre side af en overkæbe. Alle målinger overføres til vores modeller og knoglen indtegnes med farve. Det giver et fantastisk visuelt billede af den knogle vi har til rådighed. Netop derfor er denne del af forberedelserne meget vigtig.

Et eksempel på hvordan det kan se ud er denne måling af tykkelsen af slimhinden over implantatstederne 5+ og 4+

PRIS for målinger af slimhinden fra 850,00 kr. – 1.550,00 kr. (incl. bedøvelse)

Operationsprotekol
Med de oplysninger jeg har fået gennem de indledende forundersøgelser, er det nu tid til at jeg forbereder operationsforløbet. Der bliver udarbejdet en nøje operationsprotekol, som operations-assistenten får i så god tid, at hun også er velinformeret om hele forløbet og er klar med de valgte instrumenter.

Alle relevante billeder for operationen er klar på computeren, og kan forstørres efter behov, så der kan fokuseres på præcist det område, hvor der skal implanteres.

Operationen foregår under strenge sterile krav, der matcher hospitalernes operationshygiejne.

Indsættelse af implantater
Skal der indsættes mere end ét implantat, er der rabat på de efterfølgende.

PRIS for indsættelse af implantater:
1 implantat …  8.000,00 kr.
2 implantat … 15.200,00 kr. (5% rabat)
3 implantat … 22.800,00 kr. (10% rabat)
4 implantat … 30.400,00 kr. (15% rabat)

Der gives normalt ikke yderligere rabat udover de fire implantater, men det er også sjældent der er behov for flere. Jeg vil dog altid være åben for en forhandling, hvis der skal indsættes flere implantater.

Supplerende behandlinger
I langt de fleste tilfælde er der ikke behov for yderligere supplerende behandlinger ved selve implantatoprationen. Alligevel er det ofte nødvendigt at udvide eller kondensere knoglen for at stabilisere implantatet. Dette gælder i særdeleshed i overkæben. Initial stabilitet er uhyre vigtig for prognosen. Følgende ekstra tiltag kan komme på tale i forbindelse med operationen.

Osteotomi teknik
Kaldes også for Summers teknik, og er en behandling, der giver mulighed for at placere implantater i tæt relation til sinus og endog placere implantater delvis i sinus.

PRIS Fra 400,00 kr. – 800,00 kr.

Knoglegenopbygning
Genopbygning med autolog knogle; eventuelt suppleret med et egnet materiale der blandes med opsamlet knoglemasse i et velafstemt forhold; dog maximalt 50/50. På denne måde kan vi pakke implantaterne bedre ind og opnå mere stabil knogle omkring implantaterne. Det siger sig selv, at vi på denne måde forbedrer prognosen for succes.

PRIS  1.700,00 kr.

Membranbehandling
Den opsamlede knoglemasse og den miksede blanding af knoglemasse skal naturligvis beskyttes så den bliver på det planlagte sted. Derfor skal vi altid afdække området med en membran. Jeg anvender selvresorberende membraner. De opløses og forsvinder af sig selv. Der findes membraner, der er titaniumforstærkede og dem skal jeg ind og fjerne igen. De kræver altså yderligere en operation. Derfor anvender jeg dem ikke ret tit mere. Prisen er angivet på de selvresorberende.

PRIS 1.600,00 kr.

Efter operationen
Efter operationen er der naturligvis nogle forhold der skal omtales. Det tager vi senest samtidig med, at du får is-bandage på oprationsområdet. Vi skal tale om den efterfølgende omhyggelige og nødvendige hygiejne. Hvordan holder man oprationsområdet ordentligt rent.

Hygiejne råd og instruktion i rigtigt renhold.
Kostanvisninger i de første dage.

Postoperativ medicinering
Antibiotika Det er væsentligt at oplyse os om eventuelle penicillin allergier. Vi finder et andet egnet præparat
Smerteprofylakse Vi har et foretrukket præparat. Vi udskriver recepter på den medicin vi anbefaler.

Kontroltider Vi aftaler altid tid til kontrol og suturfjernelse, men du er velkommen til at ringe, hvis der dukker spørgsmål op til oprationen. Har du behov for at blive set på, finder vi naturligvis straks tid til det.

Kontrolrøntgen Vi følger naturligvis op på vores operation, og derfor tager vi et nyt OP-rtg bagefter. Dog ikke nødvendigvis lige umiddelbart efter. Dette er gratis. Det er det næste råd også.

VI ANBEFALER PÅ DET KRAFTIGSTE AT DER IKKE RYGES EFTER INDGREBET  
Vi anbefaler også, at man undlader at ryge den første uge efter oprationen.

Tre måneder efter 
Inddhelingen af indsatte implantater er på nuværende tidspunkt 3 måneder. Først herefter kan jeg fortsætte med den protetisk valgte løsning, men det er en helt anden sag. Der kan laves mange spændende løsninger. Der udarbejdes altid individuelle løsninger, og disse prissættes først når der er en fælles valgt behandling.

Læs mere om implantatkroner