Kirurgiske behandlinger

Studieophold i
Tyskland og Frankrig

Jeg har erhvervet mig en solid kompetence i kirurgiske behandlinger af forskellige tandproblemer ved at deltage i mange udenlandske kongresser og symposier og gennem studieophold i Tyskland og Frankrig. Jeg har gennem denne indsats opnået en kirurgisk viden der er højere end ved den gennemsnitlige danske tandlæge.

Jeg råder over meget kirurgisk udstyr, hvor jeg udover de almindelige redskaber også har erhvervet de mere specialiserede systemværktøjer og implantatudstyr til kirurgiske formål.

Jeg har blandt andet investeret i en maskine, så vi undgår at bruge de almindelige boremaskiner til kirurgiopgaver, fordi de er luftkølede, og derfor giver en reel risiko for luftemfysemer, men det undgår jeg med den specialiserede kirurgiske boremaskine.

Kirurgi brugt på
svære visdomstænder

De to billeder til venstre viser forskellige placeringer af visdomstænder, og man behøver ikke at være tandlæge for at se, at disse tænders placering kræver nogen ekspertise og rutine, for at man kan tilbyde at fjerne dem. På det første billede ses, hvordan 8÷ ligger dybt bag 7÷ og vender bagud i kæben, samme problem har patienten på det andet billede.

   

Almindelige røntgenbilleder er ikke nok

For at vi med sikkerhed kan fjerne tænder, der ligger i tæt relation til vitale strukturer, må vi nødvendigvis have det fulde overblik, og det får vi ikke altid med de almindelige røntgenbilleder. Det viser de to billeder nedenfor. Det er to almindelige røntgenbilleder, der antyder, at der er visdomstænder i over- og underkæben. Men de almindelige røntgenbilleder giver ikke det store og det nødvendige overblik.

    

Løsningen er avanceret røntgenudstyr 

Derfor har jeg investeret i et røntgenanlæg, der kan tage de specialoptagelser, der er nødvendige for, at jeg med sikkerhed kan udføre de planlagte operationer. Der er tale om et fuldt digitaliseret anlæg, der er integreret i klinikkens it-netværk, så vi har billederne fremme med det samme. Vi kan umiddelbart følge op på den aktuelle behandling.

Og via mail kan røntgenbillederne eksportere til hele verden, og vi kan modtage billeder digitalt. Mit ønske er derfor, at flere tandlæger vil se fordelene i at anvende den digitale teknik.

Nedenfor ses en ny optagelse af den samme patient som ovenfor på de almindelige røntgenbilleder, men nu er billederne taget med det nye udstyr, og først nu åbenbarer visdomstændernes placering sig (markeret med pile). Nemt ser det ikke ud!

Og på næste billede er visdomstænderne fjernet.

Den avancereded scanner er også en stor hjælp til de mennesker, der ikke kan tåle at have et røntgenfilm i munden. Med den nye scanner kan de slippe for det.

PRIS for OPT-røntgen:
Fuldt billede … 750,00 kr.
Halvt billede … 550,00 kr. (kun den ene side)

PRIS for fjernelse af visdomstænder:
Standardpris … 2.745,00 kr. (incl. bedøvelsen, spongostan afregnes efter antal).
Kompliceret tilfælde … 2.995,00 kr.

Fjernelse af flere visdomstænder

Skal der fjernes flere visdomstænder i samme omgang aftaler vi et honorar seperat efter opgavens sværhedsgrad og det forventede tídsforbrug. De to billeder her viser to eksempler, hvor to visdomstænder blev fjernet samtidig, og i begge tilfælde var der aftalt et honorar på 3.500,00 kr.

     

Operativ fjernelse af en tand eller tandrod

Prisen afhænger af opgaven, der kan spænde fra den nemme tand til den vanskelige opgave, hvor roden er helt begravet i knoglen og næsten helt dækket af tandkød.


Her er roden gemt under tandkødet, men ellers er den nem at fjerne.


Her er det en gammel rodbehandlet tand, hvor der ikke er noget at få fat i.

Det er min opfattelse, at mange går alt for lang tid med en dårlig tand. Den bliver mere og mere carieret og derfor også mere kompliceret at få ud. Tænder kan også spontant knække. Det gælder både sunde og raske tænder, såvel som meget reparerede tænder.

En planlagt tandudtrækning kan desværre godt ende med en operativ fjernelse, hvis kronen er så svag, at den knækker af. Tilbage i knoglen sidder så hele eller dele af rodkomplekset. Billederne viser et eksempel på dette, og giver også et godt indtryk af, hvorfor prisen varierer efter opgavens sværhedsgrad og tidsforbrug.

     

Kirurgisk indsættelse af implantater

En fjernet tand kan erstattes med et implantat. Billederne her er et eksempel, hvor tanden er erstattet af et implantat, og kronen er lavet i porcelæn.


  

Andre kirurgiske opgaver

Ud over de allerede nævnte behandlinger udfører jeg også en række andre specielle kirurgiske behandlinger. For dem alle gælder, at der postoperativt holdes godt rent. Vores generelle anvisninger er de samme som ved implantatindsættelse.

Jeg vil afsluttende opremse de andre kirurgiske behandlinger.

Rodspidsamputationer (6+ – +6 og ( 6÷ – ÷6 ), generelt koster det 2.500,00 kr.
Kirurgisk fjernelse af cyster, generelt koster det 2.500,00 kr.
Kirurgisk parodontose behandlinger, pris udarbejdes sammen med overslag.
Stubforlængelse, pris udarbejdes sammen med overslag.
Knogle-genopbygning, pris udarbejdes sammen med overslag, og kan være med Straumann Boneceramic eller lignende præparater, og Bio-Gide membranbehandlinger.
Blødtvævskirurgi omfatter blandt andet:
– Kosmetiske korrektioner af papiller og marginale forløb
– Nødvendige korrektioner i forbindelse med
– fremstilling af kroner og broer
– Faciale genopbygninger med væv fra Tuberområdet
– Fjernelse af gingivale tatoveringer (fra amalgam og lign.)
– Frit gane transplantat til at dække andre defekter med.
Prisen udarbejdes sammen med overslaget.

Præprotetiske operationer skal forbedre en behandling med proteser og kan være mange ting:
– Korrektion/fjernelse af ligamenter (eks. læbe- og tungebånd)
– Korrektion af hyperplasier
– Korrektion af tuber
– Sulcussænkninger

Prisen udarbejdes sammen med overslaget.