Plastbehandlinger

 

Der har i mange år været en til tider heftig diskussion for og imod sølvamalgam kontra plastmaterialer. Vi er ikke ”religiøse” på klinikken og anvender begge materialer i vores hverdag.

Dog tror jeg, at de to billeder oven for viser klinikkens faglige glæde og gode resultater ved at arbejde med plastløsninger. Billederne viser samme tand før og efter behandlingen, hvor sølvamalgamen er skiftet ud med plast på grund af sekundær caries.

Ifølge de offentlige statistikker ligger klinikken 60- og 70 % over gennemsnittet for Fyn, når der ses på hvor ofte vi anvender plast i forhold til sølvamalgam, og lidt lavere over gennemsnittet for hele landet.

Vi er altså langt “fremme i skoene” med hensyn til materialer, metoder og teknikker. Skufferne er fyldt med specielle hjælpemidler, der efter min mening er nødvendige for at skabe det ønskede resultat.

        
En nedbrudt kindtand genopbygges i plast, så den ligner den oprindelige tand

      
Eksempler på kindtænder bygget op med moderne plastløsninger

    
Et mellemrum i fortænderne før og efter reperation med plast

 
Eksempel på fortænder repareret med plast

 
En plastløsning kan udføres, så du ikke kan skelne plasten fra det øvrige

Undersøgelser viser tydeligt, at plast holder lige så godt som sølvamalgam over tid. Min egen erfaring er, at det holder bedre, er stærkere end sølv og er helt uden sammenligning, hvis man ønsker reparationen skal se ud som en naturlig tand. Der er i dag ingen områder, hvor plast ikke overgår sølv i muligheder.

Plast er imidlertid næsten fire gange dyrere end sølv, så der kan være et nødvendigt hensyn at tage til patientens økonomi. Sølv kan også være relevant ved midlertidige fyldninger, hvor vi blot venter på en mere gennemgribende behandling.

Kræver omhu
Plast er et meget krævende materiale at arbejde med, og der er en lang række faktorer og forhold, vi som tandlæger skal have viden om, hvis vi skal skabe smukke og optimale resultater. Plast er også tidskrævende, fordi der er mange faser i arbejdet, og de skal alle udføres med omhu, og det tager naturligvis tid.

Prissætning

Pris og kvalitet skal hænge sammen. Der indgår tre væsentlige faktorer i min prissætning:

Tid
Tidsforbruget har en væsentlig indflydelse på klinikkens prissætning. Det er som at køre taxa. Man betaler for de kørte kilometer (udført arbejde) og den tid man opholder sig i taxaen (den tid, det samlet tager for behandlingen).

Materialevalg
Moderne plastmaterialer koster let 80.000 kr. eller mere pr. kg. Hertil skal anvendes en eller flere væsker, som målt i liter koster næsten det samme som plasten.

Faglig kompetence
Jeg har desuden personligt investeret meget tid og energi i at blive en af de bedste tandlæger i plastløsninger. Jeg har de seneste 10 år holdt mere end 50 heldagskurser på klinikken, hvor jeg har undervist hundredevis af kollegaer i korrekt anvendelse af plastmaterialer og de nødvendige teknikker. Dertil kommer et utal af singlekurser, hvor en kollega har fulgt plastarbejdet på klinikken tæt på gennem en dag. Jeg har også været ude på kollegers klinikker for at undervise under deres arbejde. Der er fortsat en stor efterspørgsel på undervisningen i emner, der relaterer sig til moderne plastløsninger. Al den erfaring kommer dig til gode, hvis du lader mig udføre dine plastløsninger.

En del andre faktorer influerer på min prissætning, men det vil føre for vidt at komme ind på alle faktorerne her.