Arbejdsmiljø

En APV for alle rutiner
forebygger fejl og uheld

Jeg har fået en APV (Arbejds Plads Vurdering) for alle funktioner og rutiner, der handler om klinikkens arbejdsmiljø. Princippet er, at alle ansatte skal skrive dem under som bevis for, at de kender kravene, og dermed forebygger jeg fejl og uheld.

Eks. på APV for værnemidler
Eks. på APV for røntgenudstyr
Eks. på APV for DAC universial

Billederne viser en række af de funktioner på klinikken, der er omfattet af en APV.