Arbejdsmiljø

En APV for alle rutiner
forebygger fejl og uheld

Vi har en APV (Arbejds Plads Vurdering) for alle funktioner og rutiner, der vedrører klinikkens arbejdsmiljø. På personalemøder gennemgår vi APV’erne, og den enkelte medarbejder skriver dem under. Alle er altså bekendte med kravene, og det forebygger fejl og uheld, og bidrager til klinikkens høje standard for hygiejne.

Eks. på APV for værnemidler
Eks. på APV for røntgenudstyr
Eks. på APV for DAC universial

Billederne viser en række af de funktioner på klinikken, der er omfattet af en APV.


Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynet har senest besøgt klinikken i 2006, og konstaterer i rapporten, at der ikke er fundet forhold, der giver anledning til at foretage sig yderligere. Klik på billedet af rapporten for at se den i en større udgave.