Hygiejnen

Vi har ikke Karius
og Baktus i klinikkens
vand og trykluft

Der tales meget om, at kvaliteten af vores vand i almindelighed bliver ringere.

Det er dog ikke et problem i de apparater, vi bruger til at sterilisere klinikkens udstyr. Her bruger vi kun demineraliseret vand, som vi køber hos en fast leverandør.

Heller ikke ved kirurgiske indgreb er det et problem, fordi vi der kun anvender steriliserede engangsposer med vand.

Ved klinikkens units er der monteret særlige rensningsenheder, der sikrer bakteriefrit vand ved alle behandlinger.

Du kan altså trygt sætte dig i stolen hos mig uden risiko for at blive smittet.

Trykluft

Hygiejne handler også om at sikre bakteriefrit trykluft, så vi har en moderne kompressor med dobbelt tørringsanlæg, der forebygger stillestående fugtigt luft, der kan samle bakterier. Det gør at min behandling er uden smitterisiko.


Karius og Baktus har ikke en chance i klinikkens trykluft!

Kvalitetssikring

Hygiejne handler også om gode vaner, derfor har jeg nedskrevne rutiner for brugen af klinikkens udstyr.
Læs mere: Arbejdsmiljø