Hygiejnen

Vi har ikke Karius
og Baktus i klinikkens
vand og trykluft

Der tales meget om, at kvaliteten af vores vand i almindelighed bliver ringere. Det rammer også tandklinikker, der er afhængige af rent vand.

Det er dog ikke et problem i de apparater, vi bruger til at sterilisere klinikkens udstyr. Her bruger vi kun demineraliseret vand, som vi køber hos en fast leverandør.

Heller ikke ved kirurgiske indgreb er det et problem, fordi vi der kun anvender steriliserede engangsposer med vand.

Anderledes er det med vand, der bruges i klinikkens øvrige units. Det leveres af Nyborg Kommune som almindeligt vandværksvand, så her har vi sat ind med en særlig indsats.

Det er nødvendigt, fordi der er tale om meget små slanger, hvor der ofte er stillestående vand i kortere eller længere perioder. Det giver basis for vækst af salmonella og legionær bakterier, hvis ikke vandet og slangerne renses og desinficeres.

Det har jeg taget konsekvensen af, så klinikken fik i 2007 installeret diskontinuerlige rensningsanlæg på alle fire units. Vi har faste procedurer for de daglige rutiner med anlæggene, og vi har fast serviceaftale med leverandøren, så funktionerne altid er optimale.

Det er ikke et lovkrav, at tandklinikker på den måde sikrer bakteriefrit vand, men vi ønsker at være helt fremme i skoene, når det handler om hygiejne. Det ligger os meget på sinde, at du skal kunne sætte dig i stolen hos os uden risiko for at blive smittet.

Trykluft

Hygiejne handler også om at sikre ren og tør luft i udstyret. Alle kompressorer laver –  udover komprimeret luft – også vand ved brug. Det vand skal vi have skilt fra luften, fordi det ellers kommer med trefunktionssprøjten ud til vores arbejdsområder.

Der kan være en hel del bakterier i vandbåren luft, så vi har valgt at have en moderne kompressor med dobbelt tørringsanlæg, der kan opsamle og udskille vandet, og samtidig renser luften. Den løsning giver også den optimale funktion af de interne ventiler, til sammen sikrer det dig en behandling uden smitterisiko.


Karius og Baktus har ikke en chance i klinikkens trykluft!

Kvalitetssikring

I det hele taget er hygiejne prioriteret meget højt på klinikken. Det gælder også sterilisation (DAC og autoklave), opsamling af amalgamstøv og bortskaffelse af miljøaffald fra klinikken.

Klinikken er DAC 2000 certificeret, det er den strengeste hygiejnestandard, der findes for klinikker. Der tages månedlige prøver af både behandlingsudstyret og autoklave, og de senste syv år har jeg dokumenteret vores hygiejne ved at offentligøre resultaterne her på hjemmesiden.

Du kan altså trygt sætte dig i stolen hos.

Dokumentation
Klik på certifikaterne for at se dem i en læsbar størrelse.

 

Hygiejne handler også om gode vaner, derfor har vi nedskrevne rutiner for vores omgang med klinikkens udstyr. Læs mere: Arbejdsmiljø