Generelt om priser

Hvorfor koster det ikke det
samme hos alle tandlæger?

Jeg får ofte stillet det meget fornuftige spørgsmål: ”Hvordan kan det være, at det ikke koster det samme hos alle tandlæger?”.

Så må jeg svare, at spørgsmålet i stedet for er, om man overhovedet kan sammenligne tandlægers priser? For hvad afspejler prisen reelt? Oftest bliver det en sammenligning på priser for to ikke sammenlignelige løsninger.

Måske to behandlinger på regningen kan se meget ens ud, men det er i munden sammenligningen bør finde sted, og det er i sagens natur ret vanskeligt for patienten.

Mine behandlinger er præget af en høj kvalitet, som jeg blandt andet kan levere fordi jeg holder mig fagligt ajourført med de sidste nye behandlingsmetoder og viden. Derfor bruger jeg også hjemmesiden til at vise min omfattende efteruddannelse og kursusvirksomhed, fordi det er din garanti for at få en optimal behandling.

Jeg gør mig altid umage for at give dig den bedste behandling. Det giver mig arbejdsglæde, og det giver dig den gode og langtidsholdbare løsning. Derfor er behandlingen måske nogle gange lidt dyrere hos mig, men ikke altid, og jeg tror du overordnet set hos mig får ”value for money”.

Garanti på alle restaureringer med sølv eller plast
Skulle det ske, at reparationen går i stykker inden for det første år laves den om gratis. Eventuelle problemer og /eller gener vil altid vise sig inden for det første år.

Garanti på protetiske arbejder
Skulle det ske, at den nye protese bliver defekt af den ene eller den anden årsag inden for det første år, reparerer vi protesen gratis. Herefter vil vi fakturere efter vores normale takst, da vi ikke gratis vil udbedre for slidtage, men alene for evt. fejl ved protesen.

Garanti på rodkapper, krone- og broarbejder
På disse behandlinger har vi en udvidet garanti som skitseret nedenunder. Garantien dækker for eventuelle fejl og defekter på det pågældende arbejde, der måtte opstå hen ad vejen. Det er heldigvis meget sjældent. Garantien dækker IKKE for mangelfuld tandpleje/hygiejne, der kan medføre defekter, der kræver yderligere behandlinger.

Hvis arbejdet skal laves om inden for garantiperioden, vil fordelingen af udgifterne være følgende for patienten og tandlægen:

Efter endt behandling Patientens andel Vores andel
1. år 0% 100%
2. år 20% 80%
3. år 30% 70%
4. år 40% 60%
5. år 50% 50%
6. år 60% 40%
7. år 70% 30%
8. år 80% 20%
9. år 90% 10%
10. år 100% 0%

Der gives ikke garanti på provisoriske løsninger eller reparationer, hvis eneste funktion er at holde, medens vi afventer tandens videre behandling.
Bedøvelser er et individuelt behov og er ikke omfattet af vores garantier.

Sats på kvalitet
Søger du billige tandlægeløsninger, er du muligvis en potentiel udenlandsfarer? Jeg ønsker alle, der satser på at finde billige, kreative løsninger udført på et minimum af tid og med et strejf af kvalitet, en rigtig god tur. Over tid tror jeg det vil vise sig, at det var en bedre løsning at satse på kvalitet fra starten og så betale lidt mere for det. Den samlede tandlægeregning bliver billigere.

Men det er ikke afgørende for mig, om man søger sine problemer løst i Danmark eller udlandet. Jeg er overbevist om, at der findes dygtige håndværkere over hele kloden. Det er bare om at finde dem. Det er i denne søgen, at lotteriet og chancen befinder sig. Nogen gange vinder man, og andre gange taber man.