Generelt om priser

Hvorfor koster det lidt mere hos
dig end hos andre tandlæger?

Østfyns Implantat- og Kirurgiklinik hører ikke til blandt de billigste tandlægeklinikker, men vi ligger dog langt fra toppen af, hvad der tages for sammenligneligt arbejde i Danmark. Jeg må alligevel ofte må svare på det fornuftige spørgsmål: ”Hvordan kan det være, at det koster lidt mere hos dig end hos kollegaen?”.

Så må jeg svare, at spørgsmålet i stedet for er, om man overhovedet kan sammenligne tandlægers priser? For hvad afspejler prisen reelt? Oftest bliver det en sammenligning på priser for to ikke sammenlignelige løsninger.

Måske to behandlinger på regningen kan se meget ens ud, men det er i munden sammenligningen bør finde sted, og det er i sagens natur ret vanskeligt for patienten.

Vores behandlinger er præget af en høj kvalitet, som vi blandt andet opnår ved at sikre, at medarbejderne fagligt er helt ajourført og har kendskab til de sidste nye behandlingsmetoder. Jeg dokumenterer det her på hjemmesiden. Hvis du giver dig til til at se siderne med de ansattes profiler og omfattende efteruddannelse. Og siderne om den omfattende undervisningsvirksomhed.

Jeg garanterer, at vi gør os umage for at skabe de bedste resultater i en hver situation. Det giver os arbejdsglæde, og giver dig den gode løsning og de funktionsduelige tænder. Så derfor er behandlingen måske lidt dyrere hos os, men mon ikke du vil finde, at der er ”value for money”.

Garanti på alle restaureringer med sølv eller plast
Skulle det ske, at reparationen går i stykker inden for det første år laves den om gratis. Eventuelle problemer og /eller gener vil altid vise sig inden for det første år.

Garanti på protetiske arbejder
Skulle det ske, at den nye protese bliver defekt af den ene eller den anden årsag inden for det første år, reparerer vi protesen gratis. Herefter vil vi fakturere efter vores normale takst, da vi ikke gratis vil udbedre for slidtage, men alene for evt. fejl ved protesen.

Garanti på rodkapper, krone- og broarbejder
På disse behandlinger har vi en udvidet garanti som skitseret nedenunder. Garantien dækker for eventuelle fejl og defekter på det pågældende arbejde, der måtte opstå hen ad vejen. Det er heldigvis meget sjældent. Garantien dækker IKKE for mangelfuld tandpleje/hygiejne, der kan medføre defekter, der kræver yderligere behandlinger.

Hvis arbejdet skal laves om inden for garantiperioden, vil fordelingen af udgifterne være følgende for patienten og tandlægen:

Efter endt behandling Patientens andel Vores andel
1. år 0% 100%
2. år 20% 80%
3. år 30% 70%
4. år 40% 60%
5. år 50% 50%
6. år 60% 40%
7. år 70% 30%
8. år 80% 20%
9. år 90% 10%
10. år 100% 0%

Der gives ikke garanti på provisoriske løsninger eller reparationer, hvis eneste funktion er at holde, medens vi afventer tandens videre behandling.
Bedøvelser er et individuelt behov og er ikke omfattet af vores garantier.

Sats på kvalitet
Søger du billige tandlægeløsninger, er du muligvis en potentiel udenlandsfarer? Jeg ønsker alle, der satser på at finde billige, kreative løsninger udført på et minimum af tid og med et strejf af kvalitet, en rigtig god tur. Over tid tror jeg det vil vise sig, at det var en bedre løsning at satse på kvalitet fra starten og så betale lidt mere for det. Den samlede tandlægeregning bliver billigere.

Men det er ikke afgørende for mig, om man søger sine problemer løst i Danmark eller udlandet. Jeg er overbevist om, at der findes dygtige håndværkere over hele kloden. Det er bare om at finde dem. Det er i denne søgen, at lotteriet og chancen befinder sig. Nogen gange vinder man, og andre gange taber man.