Hvorfor koster kvalitet

Varför kostar kvalitet

Jag och Flemming Brandt har haft samarbete i snart tio år med olika dentala konstruktioner. Under mina 30 år inom yrket har jeg kommit i kontakt med många tandläkere från bl.a. Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och Frankrike.

Jeg vet att det är av störste vikt att förarbetet är väl planerat och utfört, sa att det skapar bästa förutsättningar coh ger slutresultatet en chans att bli det bästa möjliga. Man märker hur stor skilnaden är beträffande skicklighet och kvalitet hos olika tandläkere. Det är få, om kanske någon, som visat sådan skicklighet og noggrannhet (in i mindsta detalj) för sina patienter som Flemming Brandt.

Det har med tiden blivit vanligara med oädle metaller och pirattilverkade komponenter för att sänka priserna. Men för vem? Väldokumenterade och utprovada material är en garanti för at arbetet skall ha fullgod kvalitet. Vad gäller material vet jag att Flemming Brandt alltid använder väl dokumenterade sådana.

Det måste kännas trygtt at som patient veta att man får bästa mögliga omhändertagande och förstklassiga material.

Kjell Sondal
Tandtekniker
Sondal Dentallaboratorium AB
Klyvervägen 6
Stockholm
12.10.2006