Sygesikringen

Sygesikringens tilskud til din tandlægeregning omfatter almindeligt forekommende behandlinger som:

-Regelmæssig og diagnostisk undersøgelse
-Tandrensning
-Diagnostisk og forebyggende grundydelse
-Individuel forebyggende behandling
-Kontrol efter forebyggelse
-Tandfyldning
-Rodbehandling
-Tandudtrækning
-Visse operative indgreb
-Behandling af tandkødsbetændelse

Der ydes et tilskud på 40 pct. af tandlægens honorar. Dog får unge under 26 år et tilskud på 65 pct. til regelmæssig diagnostisk undersøgelse. Og der gives 30 pct. i tilskud til bitewings (røntgen), der optages i forbindelse med regelmæssig diagnostisk undersøgelse.

Ved operative indgreb, fyldninger og rodbehandlinger ydes tilskuddet med et fast beløb.

Den kommunale børnetandpleje for børn under 18 år er gratis.

Unge mellem 16 og 18 år kan frit vælge mellem behandling hos den kommunale tandpleje eller hos en privatpraktiserende tandlæge, som indgår i det kommunale tandplejetilbud.

Sygesikringsgruppe 1
Er du gruppe 1 sikret, består tandlægens honorar af et beløb som Sygesikringen betaler, og et beløb som du selv betaler. Tandlægens honorar er fastlagt i en overenskomst mellem Sygesikringen og Dansk Tandlægeforening.

Sygesikringsgruppe 2
Som gruppe 2 sikret har du ret til samme tilskud som gruppe 1 sikrede, men tandlægen fastsætter selv det samlede honorar. Det vil fremgå af din regning fra tandlægen, hvor meget Sygesikringen betaler og hvor meget du selv skal betale.