Nyt sugehoved er mere
behageligt for både
patienten og de ansatte

Jeg har sammen med ATE Medico udviklet et nyt sugehoved, som er mere behageligt for patienten at have i munden og ikke belaster de ansattes håndled og muskler. Sugehovedet er nu sat i produktion under navnet MultiFlow og kan købes worldwide.

Godt nok er sugehovedet en lille detalje i klinikkens udstyr, men det er en vigtig detalje, fordi vi ved næsten alle behandlinger skal have fjernet vand, blod og rester af materialer fra munden. Derfor har jeg i flere år været optaget af at gøre sugehovedet mere patientvenlig, mere ergonomisk og mere effektiv.

Sugehovedet er en lille, men vigtig detalje, i hverdagen

Det traditionelle sugehoved har nogle svagheder. Hvis det for eksempel skal flyttes fra den ene side af munden til den anden side, skal det drejes 90 grader rundt. Hvis det suger sig fast i tungen eller ganen, skal det trækkes fri. I løbet af en arbejdsdag bliver det til mange små vrid og ryk med hånden og en belastning af håndleddet.

Det problem har jeg løst ved at opfinde et cirkelrundt design med flere suge-riller. Så kan vi flytte suget rundt overalt i munden uden vi behøver at vride eller dreje håndleddet.

På grund af suge-rillerne kan det heller ikke længere suge sig fast i tungen eller ganen, for der kan ikke længere opstå et undertryk eller vakuum. Dermed kan vi helt undgå de små vrid og træk, der belaster håndleddet. Det er et stort fremskridt.

De to grundversioner af MultiFlow. Foto: ATE Medico

Det nye sugehoved er op til 30% mere effektiv til at fjerne vand, blod og rester af materialer fra munden. Det giver os mulighed for at bruge mindre tid på sugearbejdet, så vi kan koncentrere os mere om selve behandlingen.

Endelig støjer det mindre. Det betyder nok ikke meget for patienten, der kun skal høre på det i kort tid, men for os ansatte, der er på klinikken hele dagen, er det en stor lettelse at sugelyden er blevet mere behageligt at høre på.

Et godt samarbejde
med ATE Medico

MultiFlow har tre standardmål der passer til de eksisterende sugeanlæg. Foto: ATE Medico

Det nye sugehoved er færdigudviklet og har fået det endelige design i et samarbejde med ATE Medico, og er sat i produktion under navnet MultiFlow og patenteret i en række lande.

ATE Medico har i første omgang valgt at producere MultiFlow i tre standardmål, der passer til de nuværende sugeanlæg på klinikkerne. Derfor kan tandlægerne hurtigt og billigt skifte til MultiFlow, hvis de ønsker det.

Jeg har afprøvet MultiFlow på flere patienter, og de har alle sagt, at det er behageligt at have i munden, fordi det er fremstillet i bløde materialer og ikke suger sig fast. Jeg har også bedt kolleger teste det, og de har alle nydt at kunne suge frit i hele munden uden at vride eller belaste håndleddet.

Jeg har i flere år ønsket at udvikle et bedre sugehoved, og det synes jeg er lykkedes i et godt samarbejdet med ATE Medico. Håber det vil blive taget godt imod af mine kolleger og vil gøre en forskel i det daglige arbejde med behandlinger.

hhhhh
hhhhh


Videoer på YouTube produceret af ATE Medico

Tandplejer Birgit Knudsen demonstrerer hvor effektivt hun kan arbejde med MultiFlow

Tandlæge Flemming Brandt fortæller om baggrunden for udviklingen af MultiFlow

Link

Se omtale på ATE Medicos hjemmeside / Se omtale i Jysk Fynske Medier Erhverv / Se omtale i Tandlægebladet

Desuden samarbejder jeg med ATE Medico om flere andre projekter, der er undervejs:

  •  Nyt kirurgisk sug
  •  Ny matrice til opmåling
  •  Arbejdslys med audio kontrol
  •  Mere fleksibel hærdelampe