Nyt sugehoved er mere
behageligt for både
patienten og de ansatte

Det nye sugehoved MultiFlow er mere behageligt for patienten at have i munden og giver mindre belastning af de ansattes håndled og muskler.

Inden længe kan klinikkerne bestille en gratis intropakke, der indeholder 10 sugehoveder og et rør. De færdige pakninger kommer senere med 500 sugehoveder og fem rør.

Vi har også tænkt på miljøet. Den gratis prøvepakke kommer i en pose af genbrugspapir, og MultiFlow røret fremstilles i rustfrit stål, der kan genbruges, så vi får mindre plastaffald fra klinikkerne.

I den færdige pakke indgår også en dispenser, der letter frigørelsen af sugehovederne, og der kommer en trykenhed, der løsner det brugte sugehoved med et klik.

Sugehovedet
er en lille –
men vigtig detalje

Godt nok er sugehovedet en lille detalje i klinikkens udstyr, men det er en vigtig detalje, fordi vi ved næsten alle behandlinger skal have fjernet vand, blod og rester af materialer fra munden. Derfor har jeg i flere år været optaget af at gøre sugehovedet mere patientvenlig, mere ergonomisk og mere effektiv.

Tandlæge Flemming Brandt viser MultiFlow sugehovedet

Det traditionelle sugehoved har nogle svagheder. Hvis det for eksempel skal flyttes fra den ene side af munden til den anden side, skal det drejes 90 grader rundt. Hvis det suger sig fast i tungen eller ganen, skal det trækkes fri. I løbet af en arbejdsdag bliver det til mange små vrid og ryk med hånden og en belastning af håndleddet.

Det problem har jeg løst ved at opfinde et cirkelrundt design med flere suge-riller. Så kan vi flytte suget rundt overalt i munden uden vi behøver at vride eller dreje håndleddet.

På grund af suge-rillerne kan det heller ikke længere suge sig fast i tungen eller ganen, for der kan ikke længere opstå et undertryk eller vakuum. Dermed kan vi helt undgå de små vrid og træk, der belaster håndleddet. Det er et stort fremskridt.

De to grundversioner af MultiFlow. Foto: ATE Medico

Det nye sugehoved er op til 30% mere effektiv til at fjerne vand, blod og rester af materialer fra munden. Det giver os mulighed for at bruge mindre tid på sugearbejdet, så vi kan koncentrere os mere om selve behandlingen.

Endelig støjer det mindre. Det betyder nok ikke meget for patienten, der kun skal høre på det i kort tid, men for os ansatte, der er på klinikken hele dagen, er det en stor lettelse at sugelyden er blevet mere behageligt at høre på.

Et godt samarbejde
med ATE Medico

MultiFlow har tre standardmål der passer til de eksisterende sugeanlæg. Foto: ATE Medico

Det nye sugehoved er færdigudviklet og har fået det endelige design i et samarbejde med ATE Medico, og er sat i produktion under navnet MultiFlow og designet er patenteret worldwide.

ATE Medico producerer i første omgang MultiFlow i tre standardmål, der passer til anlæggene på klinikkerne. Senere kommer MultiFlow i andre størrelser tilpasset de kirurgiske afdelinger på hospitalerne, hvor man vil opnå de samme fordele ved at skifte til MultiFlow.

Jeg har afprøvet MultiFlow på flere patienter, og de har alle sagt, at den er behagelig at have i munden, fordi den er fremstillet i bløde materialer og ikke suger sig fast. Jeg har også bedt kolleger teste det, og de har alle nydt at kunne suge frit i munden uden at vride eller belaste håndleddet.

Efter flere års arbejde med at udvikle et bedre sugehoved, synes jeg det er lykkedes i et godt samarbejdet med ATE Medico. Håber det vil blive taget godt imod af mine kolleger og vil komme til at gøre en forskel til det bedre i det daglige arbejde med behandlinger.

hhhhh
hhhhh


Videoer på YouTube produceret af ATE Medico

Tandplejer Birgit Knudsen demonstrerer hvor effektivt hun kan arbejde med MultiFlow

Tandlæge Flemming Brandt fortæller om baggrunden for udviklingen af MultiFlow

Link

Se omtale på ATE Medicos hjemmeside
Se omtale i Jysk Fynske Medier Erhverv
Se omtale i Tandlægebladet

Desuden samarbejder jeg med ATE Medico om flere andre projekter, der er undervejs:

  •  Nyt kirurgisk sug
  •  Ny matrice til opmåling
  •  Arbejdslys med audio kontrol
  •  Mere fleksibel hærdelampe