Medlemsskab af foreninger

Jeg er medlem af følgende tandlægefaglige organisationer:

DTF
Dansk tandlægeforening
Tlf. 70 25 77 11
http://www.tandlaegeforeningen.dk

SPBT
Selskabet for protetik, bidfunktion og teknologi.
Medlem siden 1977, og valgt medlem af bestyrelsen fra 2010 for tre år.

DSOI
Dansk selskab for Oral Implantologi

ESCD
European Society of Esthetic Dentistry
www.escdonline.eu
escd_08_small

ITI
International Team for Implantology
Tlf. +41(0)612708383
www.iti.org

EAO
European Association f. Osseointegration
Tlf. +32 / (0) 26432049
287 Avenue Louise, 2nd floor
1050 Brussels/ Belgium
www.eao.org

Reality Publishing Company
11757 Katy Frwy Suite 210
Huston, TX 70779
USA
www.realityesthetics.com